Identification

2ème livre de Samuel

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. După moartea lui Saul, David, după ce bătuse pe Amaleciţi, se întorsese de două zile la Ţiclag. ...
Chapitre 2 1. După aceea, David a întrebat pe Domnul: "Să mă sui în vreuna din cetăţile lui Iuda?" Domnul i-a răspuns: "Suie-te". David a zis: "Unde să mă sui?" Şi Domnul a răspuns: "La Hebron". ...
Chapitre 3 1. Războiul a ţinut mult între casa lui Saul şi casa lui David. David era tot mai tare, şi casa lui Saul mergea slăbind. ...
Chapitre 4 1. Când a auzit fiul lui Saul că Abner a murit la Hebron, mâinile i-au rămas fără putere, şi tot Israelul s-a înspăimântat. ...
Chapitre 5 1. Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: "Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta. ...
Chapitre 6 1. David a strâns iarăşi pe toţi aleşii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni. ...
Chapitre 7 1. Când a locuit împăratul în casa lui, şi când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii care-l înconjurau, ...
Chapitre 8 1. După aceea, David a bătut pe Filisteni şi i-a smerit, şi a luat din mâna Filistenilor cârmuirea capitalei lor. ...
Chapitre 9 1. David a zis: "A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?" ...
Chapitre 10 1. După aceea, împăratul fiilor lui Amon a murit, şi în locul lui a domnit fiul său Hanun. ...
Chapitre 11 1. În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. ...
Chapitre 12 1. Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: "Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac. ...
Chapitre 13 1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar; şi Amnon, fiul lui David, a iubit-o. ...
Chapitre 14 1. Ioab, fiul Ţeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. ...
Chapitre 15 1. După aceea, Absalom şi-a pregătit care şi cai, şi cinci zeci de oameni care alergau înaintea lui. ...
Chapitre 16 1. Când trecuse David puţin de vârf, iată că Ţiba, slujitorul lui Mefiboşet, a venit înaintea lui cu doi măgari înşeuaţi, pe care erau două sute de pâini, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară, şi un burduf cu vin. ...
Chapitre 17 1. Ahitofel a zis lui Absalom: "Lasă-mă să aleg douăsprezece mii de oameni! Mă voi scula, şi voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. ...
Chapitre 18 1. David a numărat poporul care era cu el, şi a pus peste ei căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute. ...
Chapitre 19 1. Au venit şi au spus lui Ioab: "Iată că împăratul plânge şi se jeleşte din pricina lui Absalom." ...
Chapitre 20 1. Acolo era un om de nimic, numit Şeba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiţă, şi a zis: "Noi n-avem nici o parte cu David, nici o moştenire cu fiul lui Isai! Fiecare la cortul său, Israele!" ...
Chapitre 21 1. Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, şi Domnul a zis: "Din pricina lui Saul şi a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe Gabaoniţi este foametea aceasta." ...
Chapitre 22 1. David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări, după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâna lui Saul. ...
Chapitre 23 1. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălţat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel. ...
Chapitre 24 1. Domnul S-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel; şi a stârnit pe David împotriva lor, zicând: "Du-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda". ...
Sommaire Retour