Identification

Malachie

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Prorocia, Cuvântul Domnului către Israel, prin Maleahi: ...
Chapitre 2 1. "Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor! ...
Chapitre 3 1. Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, - zice Domnul oştirilor. - ...
Sommaire Retour