Identification

Le livre des Juges

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, şi au zis: "Cine dintre noi să se suie întâi împotriva Canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?" ...
Chapitre 2 1. Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim, şi a zis: "Eu v-am scos din Egipt, şi v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am zis: ,Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi; ...
Chapitre 3 1. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. ...
Chapitre 4 1. Copiii lui Israel iarăşi au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud. ...
Chapitre 5 1. În ziua aceea, Debora a cântat această cântare, cu Barac, fiul lui Abinoam: ...
Chapitre 6 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani. ...
Chapitre 7 1. Ierubaal, sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el, s-au sculat dis-de-dimineaţă, şi au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale. ...
Chapitre 8 1. Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: "Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat, când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?" Şi au avut o mare ceartă cu el. ...
Chapitre 9 1. Abimelec, fiul lui Ierubaal, s-a dus la Sihem la fraţii mamei lui, şi iată cum le-a vorbit atât lor cât şi la toată familia casei tatălui mamei sale: ...
Chapitre 10 1. După Abimelec, s-a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Şamir, în muntele lui Efraim. ...
Chapitre 11 1. Iefta, Galaaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galaad născuse pe Iefta. ...
Chapitre 12 1. Bărbaţii lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miază noapte, şi au zis lui Iefta: "Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon, fără să ne fi chemat şi pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm foc casei şi să te ardem împreună cu ea." ...
Chapitre 13 1. Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile Filistenilor, timp de patruzeci de ani. ...
Chapitre 14 1. Samson s-a pogorât la Timna, şi a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor. ...
Chapitre 15 1. După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-şi vadă nevasta, şi i-a dus un ied. El a zis: "Vreau să intru la nevasta mea în odaia ei". ...
Chapitre 16 1. Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă, şi a intrat la ea. ...
Chapitre 17 1. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. ...
Chapitre 18 1. În vremea aceea, nu era împărat în Israel; şi seminţia Daniţilor îşi căuta o moşie ca să se aşeze în ea, căci până în ziua aceea nu-i căzuse la sorţi nici o moştenire în mijlocul seminţiilor lui Israel. ...
Chapitre 19 1. Pe vremea când nu era împărat în Israel, un Levit, care locuia la marginea muntelui lui Efraim, şi-a luat ca ţiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda. ...
Chapitre 20 1. Toţii copiii lui Israel au ieşit de la Dan până la Beer-Şeba şi ţara Galaadului, şi adunarea s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului, la Miţpa. ...
Chapitre 21 1. Bărbaţii lui Israel juraseră la Miţpa, zicând: "Nici unul din noi să nu-şi dea fata după un Beniamit". ...
Sommaire Retour