Identification

1er livre des Rois

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă; îl acopereau cu haine, şi nu se putea încălzi. ...
Chapitre 2 1. David se apropia de clipa morţii, şi a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: ...
Chapitre 3 1. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon, şi a adus-o în cetatea lui David, până şi-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului, şi zidul dimprejurul Ierusalimului. ...
Chapitre 4 1. Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. ...
Chapitre 5 1. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon; căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său, şi el iubise totdeauna pe David. ...
Chapitre 6 1. În al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. ...
Chapitre 7 1. Solomon şi-a mai zidit şi casa lui, şi a ţinut treisprezece ani până când a isprăvit-o de tot. ...
Chapitre 8 1. Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. ...
Chapitre 9 1. Când a isprăvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa împăratului şi tot ce a găsit cu cale să facă, ...
Chapitre 10 1. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, în ce priveşte slava Domnului, şi a venit să-l încerce prin întrebări grele. ...
Chapitre 11 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, ...
Chapitre 12 1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. ...
Chapitre 13 1. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. ...
Chapitre 14 1. În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. ...
Chapitre 15 1. În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda Abiam. ...
Chapitre 16 1. Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa: ...
Chapitre 17 1. Ilie, Tişbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: "Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu." ...
Chapitre 18 1. Au trecut multe zile, şi cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an: "Du-te, şi înfăţişează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe faţa pământului." ...
Chapitre 19 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, şi cum ucisese cu sabia pe toţi proorocii. ...
Chapitre 20 1. Ben-Hadad, împăratul Siriei, şi-a strâns toată oştirea: avea cu el treizeci şi doi de împăraţi, cai şi care. S-a suit, a împresurat Samaria şi a început lupta împotriva ei. ...
Chapitre 21 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. ...
Chapitre 22 1. Au stat trei ani liniştiţi, fără să fie război între Siria şi Israel. ...
Sommaire Retour