Identification

Le livre de Job

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, şi se abătea de la rău. ...
Chapitre 2 1. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. ...
Chapitre 3 1. După aceea, Iov a deschis gura şi a blestemat ziua în care s-a născut. ...
Chapitre 4 1. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 5 1. Strigă acum! Cine îţi va răspunde? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi? ...
Chapitre 6 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 7 1. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaş, şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. ...
Chapitre 8 1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 9 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 10 1. M-am dezgustat de viaţă! Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. ...
Chapitre 11 1. Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 12 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 13 1. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama. ...
Chapitre 14 1. Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri. ...
Chapitre 15 1. Elifaz din Teman a luat cuvântul, şi a zis: ...
Chapitre 16 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 17 1. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă aşteaptă mormântul. ...
Chapitre 18 1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 19 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 20 1. Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 21 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 22 1. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 23 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 24 1. Pentru ce nu păzeşte Cel Atotputernic vremurile de judecată, şi de ce nu văd cei ce-L cunosc zilele Lui de pedeapsă? ...
Chapitre 25 1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 26 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: ...
Chapitre 27 1. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde, şi a zis: ...
Chapitre 28 1. Argintul are o mină de unde se scoate, şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit. ...
Chapitre 29 1. Iov a luat din nou cuvântul în pilde, şi a zis: ...
Chapitre 30 1. Şi acum!... Am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinţi nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. ...
Chapitre 31 1. Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. ...
Chapitre 32 1. Aceşti trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. ...
Chapitre 33 1. Acum dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia aminte la toate cuvintele mele! ...
Chapitre 34 1. Elihu a luat din nou cuvântul, şi a zis: ...
Chapitre 35 1. Elihu a luat din nou cuvântul, şi a zis: ...
Chapitre 36 1. Elihu a urmat şi a zis: ...
Chapitre 37 1. La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot, şi sare din locul ei. ...
Chapitre 38 1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis: ...
Chapitre 39 1. Ştii tu când îşi fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? ...
Chapitre 40 1. Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis: ...
Chapitre 41 1. Poţi tu să prinzi Leviatanul cu undiţa? Sau să-i legi limba cu o funie? ...
Chapitre 42 1. Iov a răspuns Domnului, şi a zis: ...
Sommaire Retour