Identification

Les Psaumes

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! ...
Chapitre 2 1. Pentru ce se întărâtă neamurile, şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? ...
Chapitre 3 1. Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea! ...
Chapitre 4 1. Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtoare! Ai milă, de mine, ascultă-mi rugăciunea! ...
Chapitre 5 1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele! ...
Chapitre 6 1. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta, şi nu mă mustra cu urgia Ta. ...
Chapitre 7 1. Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, ...
Chapitre 8 1. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. ...
Chapitre 9 1. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. ...
Chapitre 10 1. Pentru ce stai aşa de departe, Doamne? Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz? ...
Chapitre 11 1. La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: "Fugi în munţii voştri, ca o pasăre?" ...
Chapitre 12 1. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor. ...
Chapitre 13 1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde Faţa de mine? ...
Chapitre 14 1. Nebunul zice în inima lui: "Nu este Dumnezeu!" S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele. ...
Chapitre 15 1. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? ...
Chapitre 16 1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. ...
Chapitre 17 1. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute! ...
Chapitre 18 1. "Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! ...
Chapitre 19 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. ...
Chapitre 20 1. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, ...
Chapitre 21 1. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică, pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău! ...
Chapitre 22 1. Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit, şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele? ...
Chapitre 23 1. Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. ...
Chapitre 24 1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! ...
Chapitre 25 1. La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. ...
Chapitre 26 1. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie, şi mă încred în Domnul, fără şovăire. ...
Chapitre 27 1. Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? ...
Chapitre 28 1. Doamne, către Tine strig. Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. ...
Chapitre 29 1. Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste. ...
Chapitre 30 1. Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat, şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine. ...
Chapitre 31 1. Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta! ...
Chapitre 32 1. Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit! ...
Chapitre 33 1. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le stă bine cântarea de laudă. ...
Chapitre 34 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. ...
Chapitre 35 1. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine! ...
Chapitre 36 1. Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: "Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui." ...
Chapitre 37 1. Nu te mânia pe cei răi, şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul; ...
Chapitre 38 1. Doamne, nu mă mustra în mânia Ta, şi nu mă pedepsi în urgia Ta. ...
Chapitre 39 1. Ziceam: "Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea." ...
Chapitre 40 1. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. ...
Chapitre 41 1. Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; ...
Chapitre 42 1. Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! ...
Chapitre 43 1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege! ...
Chapitre 44 1. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările, pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. ...
Chapitre 45 1. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi zic: "Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!" Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba! ...
Chapitre 46 1. Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. ...
Chapitre 47 1. Bateţi din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! ...
Chapitre 48 1. Mare este Domnul şi lăudat de toţi, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt. ...
Chapitre 49 1. Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele, luaţi aminte, toţi locuitorii lumii: ...
Chapitre 50 1. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeşte, şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. ...
Chapitre 51 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! ...
Chapitre 52 1. Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci. ...
Chapitre 53 1. Nebunul zice în inima lui: "Nu este Dumnezeu!" S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este nici unul care să facă binele. ...
Chapitre 54 1. Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău, şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta? ...
Chapitre 55 1. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea, şi nu Te ascunde de cererile mele! ...
Chapitre 56 1. Ai milă de mine, Dumnezeule! Căci nişte oameni mă hărţuiesc. Toată ziua îmi fac război şi mă chinuiesc. ...
Chapitre 57 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. ...
Chapitre 58 1. Oare, tăcând, faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor? ...
Chapitre 59 1. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei! ...
Chapitre 60 1. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăştiat, şi Te-ai mâniat: ridică-ne iarăşi! ...
Chapitre 61 1. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea! ...
Chapitre 62 1. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. ...
Chapitre 63 1. Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. ...
Chapitre 64 1. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrăjmaşului de care mă tem! ...
Chapitre 65 1. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute. ...
Chapitre 66 1. Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului. ...
Chapitre 67 1. Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, - ...
Chapitre 68 1. Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc, şi potrivnicii Lui fug dinaintea Feţei Lui. ...
Chapitre 69 1. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi ameninţă apele viaţa. ...
Chapitre 70 1. Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, Doamne! ...
Chapitre 71 1. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată! ...
Chapitre 72 1. Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului! ...
Chapitre 73 1. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. ...
Chapitre 74 1. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce Te mânii pe turma păşunii Tale? ...
Chapitre 75 1. Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale! ...
Chapitre 76 1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel. ...
Chapitre 77 1. Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta. ...
Chapitre 78 1. Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele! ...
Chapitre 79 1. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt, şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. ...
Chapitre 80 1. Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi! ...
Chapitre 81 1. Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! ...
Chapitre 82 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. ...
Chapitre 83 1. Dumnezeule, nu tăcea! Nu tăcea, şi nu Te odihni, Dumnezeule! ...
Chapitre 84 1. Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor! ...
Chapitre 85 1. Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne! Ai adus înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov; ...
Chapitre 86 1. Ia aminte, Doamne, şi ascultă-mă! Căci sunt nenorocit şi lipsit. ...
Chapitre 87 1. Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi: ...
Chapitre 88 1. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta! ...
Chapitre 89 1. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta. ...
Chapitre 90 1. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. ...
Chapitre 91 1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic, ...
Chapitre 92 1. Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte, ...
Chapitre 93 1. Domnul împărăţeşte, îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină. ...
Chapitre 94 1. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te! ...
Chapitre 95 1. Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. ...
Chapitre 96 1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! ...
Chapitre 97 1. Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul, şi să se bucure ostroavele cele multe! ...
Chapitre 98 1. Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. ...
Chapitre 99 1. Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El stă pe heruvimi: pământul se clatină. ...
Chapitre 100 1. Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! ...
Chapitre 101 1. Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta. ...
Chapitre 102 1. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, şi s-ajungă strigătul meu până la Tine! ...
Chapitre 103 1. Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! ...
Chapitre 104 1. Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne, Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! ...
Chapitre 105 1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui! ...
Chapitre 106 1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! ...
Chapitre 107 1. "Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!" ...
Chapitre 108 1. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule! Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea! ...
Chapitre 109 1. Dumnezeul laudei mele, nu tăcea! ...
Chapitre 110 1. Domnul a zis Domnului meu: "Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale." - ...
Chapitre 111 1. Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare. ...
Chapitre 112 1. Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! ...
Chapitre 113 1. Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului! ...
Chapitre 114 1. Când a ieşit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, ...
Chapitre 115 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta! ...
Chapitre 116 1. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. ...
Chapitre 117 1. Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! ...
Chapitre 118 1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, "căci în veac ţine îndurarea Lui!" ...
Chapitre 119 1. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului! ...
Chapitre 120 1. Către Domnul strig în strâmtorarea mea, şi El m-ascultă. ...
Chapitre 121 1. Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul? ...
Chapitre 122 1. Mă bucur când mi se zice; "Haidem la Casa Domnului!" ...
Chapitre 123 1. La Tine îmi ridic ochii, la Tine, care locuieşti în ceruri. ...
Chapitre 124 1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, - să spună Israel acum! - ...
Chapitre 125 1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. ...
Chapitre 126 1. Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam. ...
Chapitre 127 1. Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. ...
Chapitre 128 1. Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! ...
Chapitre 129 1. Destul m-au asuprit din tinereţe - s-o spună Israel! - ...
Chapitre 130 1. Din fundul adâncului, Te chem, Doamne! ...
Chapitre 131 1. Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine. ...
Chapitre 132 1. Doamne, adu-Ţi aminte de David, şi de toate necazurile lui! ...
Chapitre 133 1. Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! ...
Chapitre 134 1. Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului! ...
Chapitre 135 1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului, ...
Chapitre 136 1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! ...
Chapitre 137 1. Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. ...
Chapitre 138 1. Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor. ...
Chapitre 139 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ...
Chapitre 140 1. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzeşte-mă de oamenii asupritori, ...
Chapitre 141 1. Doamne, eu Te chem; vino degrabă la mine! Ia aminte la glasul meu, când Te chem! ...
Chapitre 142 1. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. ...
Chapitre 143 1. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta! ...
Chapitre 144 1. Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, ...
Chapitre 145 1. Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele tău în veci de veci. ...
Chapitre 146 1. Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul! ...
Chapitre 147 1. Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, şi se cuvine să-L lăudăm. ...
Chapitre 148 1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte! ...
Chapitre 149 1. Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui! ...
Chapitre 150 1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! ...
Chapitre 151 1. ...
Sommaire Retour