Identification

L'Exode

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Iată numele fiilor lui Israel, intraţi în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui: ...
Chapitre 2 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. ...
Chapitre 3 1. Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie, şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. ...
Chapitre 4 1. Moise a răspuns, şi a zis: "Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: ,Nu ţi s-a arătat Domnul!' ...
Chapitre 5 1. Moise şi Aaron s-au dus apoi la Faraon, şi i-au zis: "Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Mea." ...
Chapitre 6 1. Domnul a zis lui Moise: "Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mână puternică îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din ţara lui." ...
Chapitre 7 1. Domnul a zis lui Moise: "Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon; şi fratele tău Aaron va fi proorocul tău. ...
Chapitre 8 1. Domnul a zis lui Moise: "Du-te la Faraon, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. ...
Chapitre 9 1. Domnul a zis lui Moise: "Du-te la Faraon, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. ...
Chapitre 10 1. Domnul a zis lui Moise: "Du-te la Faraon, căci i-am împietrit inima lui şi a slujitorilor lui, ca să fac semnele Mele în mijlocul lor, ...
Chapitre 11 1. Domnul a zis lui Moise: "Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon şi asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecaţi de aici. Când vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va izgoni de aici. ...
Chapitre 12 1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: ...
Chapitre 13 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 14 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 15 1. Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: "Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ. ...
Chapitre 16 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; şi au ajuns în pustia Sin, care este între Elim şi Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua după ieşirea lor din ţara Egiptului. ...
Chapitre 17 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă; şi au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. ...
Chapitre 18 1. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise şi poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. ...
Chapitre 19 1. În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. ...
Chapitre 20 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis: ...
Chapitre 21 1. "Iată legile, pe care le vei pune înaintea lor. ...
Chapitre 22 1. Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată. ...
Chapitre 23 1. Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. ...
Chapitre 24 1. Dumnezeu a zis lui Moise: "Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi Abihu, şi şaptezeci de bătrâni ai lui Israel, şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ. ...
Chapitre 25 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 26 1. Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit, şi din materii vopsite în albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie. ...
Chapitre 27 1. Altarul să-l faci din lemn de salcâm; lungimea lui să fie de cinci coţi, şi lăţimea lui de cinci coţi. Altarul să fie în patru colţuri, şi înălţimea lui să fie de cinci coţi. ...
Chapitre 28 1. Apropie de tine pe fratele tău Aaron şi pe fiii săi, şi ia-i dintre copiii lui Israel şi pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe Aaron şi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. ...
Chapitre 29 1. Iată ce vei face pentru ca să-i sfinţeşti şi să-Mi împlinească slujba de preoţi. Ia un viţel şi doi berbeci fără cusur. ...
Chapitre 30 1. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei, şi anume să-l faci din lemn de salcâm. ...
Chapitre 31 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 32 1. Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron, şi i-a zis: "Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut." ...
Chapitre 33 1. Domnul a zis lui Moise: "Du-te, şi porneşte de aici cu poporul, pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara, pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: ,Seminţei tale o voi da!' ...
Chapitre 34 1. Domnul a zis lui Moise: "Taie două table de piatră ca cele dintâi, şi Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat. ...
Chapitre 35 1. Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel, şi le-a zis: "Iată lucrurile, pe care a poruncit Domnul să le faceţi. ...
Chapitre 36 1. Beţaleel, Oholiab, şi toţi bărbaţii iscusiţi în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rânduite pentru slujba sfântului locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul. ...
Chapitre 37 1. Apoi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea tot de un cot şi jumătate. ...
Chapitre 38 1. A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm; lungimea lui era de cinci coţi, şi lăţimea de cinci coţi; era în patru muchii, şi înălţimea lui era de trei coţi. ...
Chapitre 39 1. Cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu şi în cărămiziu, au făcut veşmintele preoţilor pentru slujba sfântului locaş, şi au făcut veşminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul. ...
Chapitre 40 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Sommaire Retour