Identification

Les Proverbes

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, ...
Chapitre 2 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, ...
Chapitre 3 1. Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! ...
Chapitre 4 1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; ...
Chapitre 5 1. Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea, şi pleacă urechea la învăţătura mea, ...
Chapitre 6 1. Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, ...
Chapitre 7 1. Fiule, păstrează cuvintele mele, şi ţine la tine sfaturile mele. ...
Chapitre 8 1. Nu strigă înţelepciunea, şi nu-şi înalţă priceperea glasul? ...
Chapitre 9 1. Înţelepciunea şi-a zidit casa, şi-a tăiat cei şapte stâlpi. ...
Chapitre 10 1. Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. ...
Chapitre 11 1. Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. ...
Chapitre 12 1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. - ...
Chapitre 13 1. Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. - ...
Chapitre 14 1. Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. - ...
Chapitre 15 1. Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia. ...
Chapitre 16 1. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. - ...
Chapitre 17 1. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! - ...
Chapitre 18 1. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. - ...
Chapitre 19 1. Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate şi nebun. - ...
Chapitre 20 1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. - ...
Chapitre 21 1. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. - ...
Chapitre 22 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. - ...
Chapitre 23 1. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: ...
Chapitre 24 1. Nu pizmui pe oamenii cei răi, şi nu dori să fii cu ei; ...
Chapitre 25 1. Iată încă vreo câteva din Pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. - ...
Chapitre 26 1. Cum nu se potrivesc zăpada vara, şi ploaia în timpul secerişului, aşa nu se potriveşte slava pentru un nebun. ...
Chapitre 27 1. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi. - ...
Chapitre 28 1. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr. - ...
Chapitre 29 1. Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată şi fără leac. - ...
Chapitre 30 1. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal. ...
Chapitre 31 1. Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe care i-o dădea mama sa. ...
Sommaire Retour