Identification

L'Ecclésiaste

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. ...
Chapitre 2 1. Am zis inimii mele: "Haide! vreau să te încerc cu veselie, şi gustă fericirea." Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune. ...
Chapitre 3 1. Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. ...
Chapitre 4 1. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare; şi iată că cei apăsaţi varsă lacrimi, şi nu este nimeni să-i mângâie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor, şi n-are cine să-i mângâie! ...
Chapitre 5 1. Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta. ...
Chapitre 6 1. Este un rău, pe care l-am văzut sub soare, şi care se întâlneşte des între oameni. ...
Chapitre 7 1. Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii. ...
Chapitre 8 1. Cine este ca cel înţelept, şi cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea omului îi luminează faţa, şi asprimea feţei i se schimbă. ...
Chapitre 9 1. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri, şi am văzut că cei neprihăniţi şi înţelepţi, şi faptele lor, sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor. ...
Chapitre 10 1. Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa, puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. ...
Chapitre 11 1. Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! ...
Chapitre 12 1. Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: "Nu găsesc nici o plăcere în ei"; ...
Sommaire Retour