Identification

Les Lamentations

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Vai! Cum stă părăsită acum, cetatea aceasta atât de plină de popor altă dată! A rămas ca o văduvă! Ea, care altă dată era mare între neamuri, fruntaşă printre ţări, a ajuns roabă astăzi! ...
Chapitre 2 1. Vai! în ce întunecime a aruncat Domnul, în mânia Lui, pe fiica Sionului. A azvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel, şi nu Şi-a mai adus aminte de scaunul picioarelor Lui, în ziua mâniei Lui! ...
Chapitre 3 1. Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui. ...
Chapitre 4 1. Vai! cum s-a înnegrit aurul, şi cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfântului Locaş pe la toate colţurile uliţelor! ...
Chapitre 5 1. "Adu-Ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara! ...
Sommaire Retour