Identification

Ezéchiel

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinşii de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile, şi am avut vedenii dumnezeieşti. ...
Chapitre 2 1. El mi-a zis: "Fiul omului, stai în picioare, şi-ţi voi vorbi!" ...
Chapitre 3 1. El mi-a zis: "Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta, şi du-te de vorbeşte casei lui Israel!" ...
Chapitre 4 1. "Şi tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta, şi sapă pe ea cetatea Ierusalimului. ...
Chapitre 5 1. "Şi tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras, şi trece-o peste cap şi barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit, şi împarte părul. ...
Chapitre 6 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 7 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 8 1. În al şaselea an, în ziua a cincea a lunii a şasea, pe când şedeam în casă, şi bătrânii lui Iuda şedeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. ...
Chapitre 9 1. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: "Apropiaţi-vă voi care trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!" ...
Chapitre 10 1. M-am uitat, şi iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. ...
Chapitre 11 1. Duhul m-a răpit, şi m-a dus la poarta de răsărit a Casei Domnului, care caută spre răsărit. Şi iată că la intrarea porţii, erau douăzeci şi cinci de oameni; şi în mijlocul lor am văzut pe Iaazania, fiul lui Azur, şi pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului. ...
Chapitre 12 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 13 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 14 1. Câţiva din bătrânii lui Israel au venit la mine şi au şezut înaintea mea. ...
Chapitre 15 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel: ...
Chapitre 16 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 17 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 18 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel: ...
Chapitre 19 1. "Tu însă, fă o plângere asupra domnului lui Israel, ...
Chapitre 20 1. În al şaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul, şi au şezut jos înaintea mea. ...
Chapitre 21 1. Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 22 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel: ...
Chapitre 23 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 24 1. În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 25 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 26 1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 27 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 28 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 29 1. În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 30 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel: ...
Chapitre 31 1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel: ...
Chapitre 32 1. În anul al doisprezecelea, în ziua întâi a lunii a douăsprezecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 33 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 34 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 35 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 36 1. Tu, fiul omului, proroceşte asupra munţilor lui Israel, şi spune: "Munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuvântul Domnului! ...
Chapitre 37 1. Mâna Domnului a venit peste mine, şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. ...
Chapitre 38 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 39 1. "Fiul omului, proroceşte acum împotriva lui Gog, şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! ...
Chapitre 40 1. În anul al douăzeci şi cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la patrusprezece ani după dărâmarea cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna Domnului peste mine, şi m-a strămutat în ţara lui Israel. ...
Chapitre 41 1. M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lăţime de şase coţi deoparte, şi o lăţime de şase coţi de alta - aceasta este lăţimea stâlpilor. ...
Chapitre 42 1. Apoi m-a scos şi m-a dus în curtea de afară dinspre miază noapte, şi m-a dus în odăile din faţa locului gol şi din faţa clădirii la miază noapte. ...
Chapitre 43 1. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. ...
Chapitre 44 1. M-a adus înapoi la poarta de afară a sfântului Locaş, dinspre răsărit. Dar era închisă. ...
Chapitre 45 1. "Când veţi împărţi ţara ca moştenire prin sorţ, să ridicaţi ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din ţară, lungă de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. ...
Chapitre 46 1. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Poarta curţii dinăuntru: dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele şase zile de lucru; dar se va deschide în ziua Sabatului, şi va fi deschisă şi în ziua lunii noi. ...
Chapitre 47 1. M-a adus înapoi la uşa casei. Şi iată că ieşea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci faţa casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază-zi a altarului. ...
Chapitre 48 1. Iată numele seminţiilor. La marginea de miază noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat şi Harţar-Enon, la hotarul Damascului de la miază noapte spre Hamat, de la răsărit până la apus: partea lui Dan. ...
Sommaire Retour