Identification

Joël

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. ...
Chapitre 2 1. Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape! - ...
Chapitre 3 1. Căci iată că în zilele acelea şi în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, ...
Chapitre 4 1. ...
Sommaire Retour