Identification

Le Lévitique

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul întâlnirii, şi a zis: ...
Chapitre 2 1. Când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare, darul lui să fie din floarea făinii: să toarne untdelemn peste ea, şi să adauge şi tămâie. ...
Chapitre 3 1. Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulţumire: Dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur, înaintea Domnului. ...
Chapitre 4 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 5 1. Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui, nespunând ce a văzut sau ce ştie, şi va cădea astfel sub vină, ...
Chapitre 6 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 7 1. Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru prea sfânt. ...
Chapitre 8 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 9 1. În ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron şi pe fiii lui, şi pe bătrânii lui Israel. ...
Chapitre 10 1. Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea, şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. ...
Chapitre 11 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi le-a zis: ...
Chapitre 12 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 13 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ...
Chapitre 14 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 15 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ...
Chapitre 16 1. Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţişat înaintea Domnului. ...
Chapitre 17 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 18 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 19 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 20 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 21 1. Domnul a zis lui Moise: "Vorbeşte preoţilor, fiilor lui Aaron, şi spune-le: ,Un preot să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; ...
Chapitre 22 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 23 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 24 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 25 1. Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai, şi a zis: ...
Chapitre 26 1. Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. ...
Chapitre 27 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: "Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ...
Sommaire Retour