Identification

Amos

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ. ...
Chapitre 2 1. Aşa vorbeşte Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea: pentru că a ars, a ars până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, ...
Chapitre 3 1. Ascultaţi cuvântul acesta, pe care-l rosteşte Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului! ...
Chapitre 4 1. "Ascultaţi cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi, şi ziceţi bărbaţilor voştri: ,Daţi-ne să bem!" ...
Chapitre 5 1. Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale, pe care-l fac pentru voi, casa lui Israel! ...
Chapitre 6 1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, şi la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai marii aceştia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!... ...
Chapitre 7 1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea nişte lăcuste, în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului. ...
Chapitre 8 1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coş cu poame coapte. ...
Chapitre 9 1. Am văzut pe Domnul stând pe altar. Şi a zis: "Loveşte pragul de sus al porţii, ca să se cutremure uşiorii, şi sfărâmă-i peste capetele lor ale tuturora. Rămăşiţa lor însă o voi pierde cu sabia, aşa că nici unul din ei nu va putea să scape fugind, şi nici unul din cei ce vor scăpa, nu va scăpa. ...
Sommaire Retour