Identification

Abdias

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Prorocia lui Obadia. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu despre Edom: - "Noi am auzit o veste din partea Domnului, şi un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zicând: "Sculaţi-vă, să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el!" - ...
Sommaire Retour