Identification

Sophonie

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Cuvântul Domnului, care fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. ...
Chapitre 2 1. Veniţi-vă în fire, şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine, ...
Chapitre 3 1. "Vai de cetatea îndărătnică şi spurcată, vai de cetatea plină de asuprire! ...
Sommaire Retour