Identification

Aggée

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a şasea, Cuvântul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel: ...
Chapitre 2 1. În a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea, Cuvântul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai, astfel: ...
Sommaire Retour