Identification

Zacharie

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. În luna a opta, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvântul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel: ...
Chapitre 2 1. Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mână o funie de măsurat. ...
Chapitre 3 1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Îngerului Domnului, şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască. ...
Chapitre 4 1. Îngerul, care vorbea cu mine, s-a întors şi m-a trezit ca pe un om, pe care-l trezeşti din somnul lui. ...
Chapitre 5 1. Am ridicat din nou ochii, şi m-am uitat, şi iată că era un sul de carte, care zbura. ...
Chapitre 6 1. Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat, şi iată că patru care ieşeau dintre doi munţi; şi munţii erau de aramă. ...
Chapitre 7 1. În anul al patrulea al împăratului Dariu, Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, care este luna lui Chisleu. ...
Chapitre 8 1. Cuvântul Domnului oştirilor a vorbit astfel: ...
Chapitre 9 1. Iată prorocia, Cuvântul Domnului despre ţara Hadrac; şi va începe din Damasc. Căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor şi peste toate seminţiile lui Israel. ...
Chapitre 10 1. Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele, şi vă trimite o ploaie îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de pe câmp. ...
Chapitre 11 1. Deschide-ţi porţile, Libanule, ca să-ţi mănânce focul cedrii! ...
Chapitre 12 1. Prorocia, Cuvântul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul, şi a întocmit duhul omului din el: ...
Chapitre 13 1. În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru păcat şi necurăţie. ...
Chapitre 14 1. Iată, vine ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău. ...
Sommaire Retour