Identification

Les Nombres

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întâlnirii, în cea dintâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieşirea lor din ţara Egiptului. El a zis: ...
Chapitre 2 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ...
Chapitre 3 1. Iată sămânţa lui Aaron şi a lui Moise, pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. ...
Chapitre 4 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ...
Chapitre 5 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 6 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 7 1. Când a isprăvit Moise de aşezat cortul, l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns şi le-a sfinţit. ...
Chapitre 8 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 9 1. Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea, după ieşirea lor din ţara Egiptului. Şi a zis: ...
Chapitre 10 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 11 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat. S-a aprins între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei. ...
Chapitre 12 1. Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. ...
Chapitre 13 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 14 1. Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a plâns în noaptea aceea. ...
Chapitre 15 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 16 1. Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, câteşitrei fiii lui Ruben. ...
Chapitre 17 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 18 1. Domnul a zis lui Aaron: "Tu şi fiii tăi, şi casa tatălui tău cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în sfântul locaş; tu şi fiii tăi împreună cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoţeşti. ...
Chapitre 19 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ...
Chapitre 20 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întâi. Şi poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit şi a fost îngropată Maria. ...
Chapitre 21 1. Împăratul Aradului, un Canaanit, care locuia la miazăzi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel şi a luat mai mulţi prinşi de război. ...
Chapitre 22 1. Copiii lui Israel au pornit, şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. ...
Chapitre 23 1. Balaam a zis lui Balac: "Zideşte-mi aici şapte altare, şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci." ...
Chapitre 24 1. Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvânteze pe Israel, şi n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece; ci şi-a întors faţa spre pustie. ...
Chapitre 25 1. Israel locuia în Sitim; şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. ...
Chapitre 26 1. În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron: ...
Chapitre 27 1. Fetele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa, ...
Chapitre 28 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 29 1. În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiţă. ...
Chapitre 30 1. Moise a vorbit căpeteniilor seminţiilor copiilor lui Israel, şi a zis: "Iată ce porunceşte Domnul. ...
Chapitre 31 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 32 1. Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite, şi au văzut că ţara lui Iaezer şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite. ...
Chapitre 33 1. Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron. ...
Chapitre 34 1. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ...
Chapitre 35 1. Domnul a vorbit lui Moise, în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Şi a zis: ...
Chapitre 36 1. Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea mai marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel. ...
Sommaire Retour