Identification

Evangile de Marc

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. ...
Chapitre 2 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă, ...
Chapitre 3 1. Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. ...
Chapitre 4 1. Isus a început iarăşi să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit şi a şezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare. ...
Chapitre 5 1. Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul Gadarenilor. ...
Chapitre 6 1. Isus a plecat de acolo, şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. ...
Chapitre 7 1. Fariseii şi câţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s-au adunat la Isus. ...
Chapitre 8 1. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod, şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: ...
Chapitre 9 1. El le-a mai zis: "Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere." ...
Chapitre 10 1. Isus a plecat de acolo, şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El; şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveţe. ...
Chapitre 11 1. Când s-au apropiat de Ierusalim, şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi, ...
Chapitre 12 1. Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde. "Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, şi a zidit un turn; apoi a arendat-o unor vieri şi a plecat din ţară. ...
Chapitre 13 1. Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: "Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!" ...
Chapitre 14 1. După două zile era praznicul Paştelor şi al Azimilor. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleşug, şi să-L omoare. ...
Chapitre 15 1. Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot Soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat. ...
Chapitre 16 1. După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. ...
Sommaire Retour