Identification

Evangile de Jean

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. ...
Chapitre 2 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo. ...
Chapitre 3 1. Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. ...
Chapitre 4 1. Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. ...
Chapitre 5 1. După aceea era un praznic al Iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim. ...
Chapitre 6 1. După aceea, Isus S-a dus dincolo de marea Galileii, numită marea Tiberiadei. ...
Chapitre 7 1. După aceea, Isus străbătea Galilea; nu voia să stea în Iudea, pentru că Iudeii căutau să-L omoare. ...
Chapitre 8 1. Isus S-a dus la muntele Măslinilor. ...
Chapitre 9 1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. ...
Chapitre 10 1. "Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. ...
Chapitre 11 1. Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. - ...
Chapitre 12 1. Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort, şi pe care îl înviase din morţi. ...
Chapitre 13 1. Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. ...
Chapitre 14 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. ...
Chapitre 15 1. Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. ...
Chapitre 16 1. V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. ...
Chapitre 17 1. După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, şi a zis: "Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, ...
Chapitre 18 1. După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui. ...
Chapitre 19 1. Atunci Pilat a luat pe Isus, şi a pus să-L bată. ...
Chapitre 20 1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. ...
Chapitre 21 1. După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: ...
Sommaire Retour