Identification

Les Actes des Apôtres

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, ...
Chapitre 2 1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. ...
Chapitre 3 1. Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea. ...
Chapitre 4 1. Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi Saducheii, ...
Chapitre 5 1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira, ...
Chapitre 6 1. În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, Evreii care vorbeau greceşte, cârteau împotriva Evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele. ...
Chapitre 7 1. Marele preot a zis: "Aşa stau lucrurile?" ...
Chapitre 8 1. Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. ...
Chapitre 9 1. Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot, ...
Chapitre 10 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită "Italiana". ...
Chapitre 11 1. Apostolii şi fraţii, care erau în Iudea, au auzit că şi Neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. ...
Chapitre 12 1. Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască; ...
Chapitre 13 1. În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. ...
Chapitre 14 1. În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga Iudeilor, şi au vorbit în aşa fel că o mare mulţime de Iudei şi de Greci au crezut. ...
Chapitre 15 1. Câţiva oameni, veniţi din Iudea, învăţau pe fraţi şi ziceau: Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi." ...
Chapitre 16 1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată Grec. ...
Chapitre 17 1. Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia, şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a Iudeilor. ...
Chapitre 18 1. După aceea, Pavel a plecat din Atena, şi s-a dus la Corint. ...
Chapitre 19 1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici, ...
Chapitre 20 1. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici, şi, după ce le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de la ei, şi a plecat în Macedonia. ...
Chapitre 21 1. După ce ne-am smuls din braţele lor, am plecat pe apă, şi ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos, şi de-acolo la Patara. ...
Chapitre 22 1. "Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!" ...
Chapitre 23 1. Pavel s-a uitat ţintă la Sobor, şi a zis: "Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta..." ...
Chapitre 24 1. După cinci zile, a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni şi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. ...
Chapitre 25 1. Festus, când a venit în ţinutul său, după trei zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. ...
Chapitre 26 1. Agripa a zis lui Pavel: "Ai voie să te aperi!" Pavel a întins mâna, şi a început să se apere astfel: ...
Chapitre 27 1. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel şi pe alţi câţiva întemniţaţi i-au dat pe mâna unui sutaş al cetei de ostaşi Augusta, numit Iuliu. ...
Chapitre 28 1. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. ...
Sommaire Retour