Identification

2 ème Epître aux Corinthiens

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, şi către toţi sfinţii, care sunt în toată Ahaia: ...
Chapitre 2 1. Am hotărât dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare. ...
Chapitre 3 1. Începem noi iarăşi să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă, către voi sau de la voi? ...
Chapitre 4 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. ...
Chapitre 5 1. Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică. ...
Chapitre 6 1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. ...
Chapitre 7 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. ...
Chapitre 8 1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul, pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. ...
Chapitre 9 1. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinţi. ...
Chapitre 10 1. Eu, Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos, - eu, cel "smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru, şi plin de îndrăzneală împotriva voastră, când sunt departe", ...
Chapitre 11 1. O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! ...
Chapitre 12 1. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului. ...
Chapitre 13 1. Vin la voi pentru a treia oară. "Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori." ...
Sommaire Retour