Identification

Epître aux Ephésiens

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus: ...
Chapitre 2 1. Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, ...
Chapitre 3 1. Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor... ...
Chapitre 4 1. Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, ...
Chapitre 5 1. Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. ...
Chapitre 6 1. Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. ...
Sommaire Retour