Identification

1 ère Epître aux Thessaloniciens

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. ...
Chapitre 2 1. Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. ...
Chapitre 3 1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena, ...
Chapitre 4 1. Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta. ...
Chapitre 5 1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. ...
Sommaire Retour