Identification

2 ème Epître à Timothée

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Hristos Isus, ...
Chapitre 2 1. Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. ...
Chapitre 3 1. Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. ...
Chapitre 4 1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: ...
Sommaire Retour