Identification

Epître à Tite

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, ...
Chapitre 2 1. Tu însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. ...
Chapitre 3 1. Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, ...
Sommaire Retour