Identification

Le livre de Ruth

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. ...
Chapitre 2 1. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, şi se numea Boaz. ...
Chapitre 3 1. Soacra sa Naomi i-a zis: "Fiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odihnă, ca să fii fericită. ...
Chapitre 4 1. Boaz s-a suit la poarta cetăţii, şi s-a oprit acolo. Şi iată că cel ce avea drept de răscumpărare, şi despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: "Hei, cutare, apropie-te, stai aici." Şi el s-a apropiat, şi s-a oprit. ...
Sommaire Retour