Identification

1er livre de Samuel

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Era un om din Ramataim-Ţofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, Efratit. ...
Chapitre 2 1. Ana s-a rugat, şi a zis: "Mi se bucură inima în Domnul, Puterea mea a fost înălţată de Domnul; Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, Căci mă bucur de ajutorul Tău. ...
Chapitre 3 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese. ...
Chapitre 4 1. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoştinţa întregului Israel. Israel a ieşit înaintea Filistenilor, ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben-Ezer, şi Filistenii tăbărâseră la Afec. ...
Chapitre 5 1. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu, şi l-au dus din Eben-Ezer la Asdod ...
Chapitre 6 1. Chivotul Domnului a fost şapte luni în ţara Filistenilor. ...
Chapitre 7 1. Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit, şi au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. ...
Chapitre 8 1. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. ...
Chapitre 9 1. Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui Beniamit, un om tare şi voinic. ...
Chapitre 10 1. Samuel a luat sticluţa cu untdelemn, şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, şi a zis: "Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui? ...
Chapitre 11 1. Nahaş, Amonitul, a venit şi a împresurat Iabesul din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaş: "Fă legământ cu noi, şi-ţi vom fi supuşi." ...
Chapitre 12 1. Samuel a zis întregului Israel: "Iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-aţi zis, şi am pus un împărat peste voi. ...
Chapitre 13 1. Saul era în vârstă de treizeci de ani, când a ajuns împărat, şi a domnit doi ani peste Israel. ...
Chapitre 14 1. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care-i purta armele: "Vino, şi să pătrundem până la straja Filistenilor, care este dincolo de locul acesta." Şi n-a spus nimic tatălui său. ...
Chapitre 15 1. Samuel a zis lui Saul: "Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel: Ascultă dar ce zice Domnul. ...
Chapitre 16 1. Domnul a zis lui Samuel: "Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn, şi du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat." ...
Chapitre 17 1. Filistenii şi-au strâns oştile ca să facă război, şi s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbărât între Soco şi Azeca, la Efes-Damim. ...
Chapitre 18 1. David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. ...
Chapitre 19 1. Saul a vorbit fiului său Ionatan, şi tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David. ...
Chapitre 20 1. David a fugit din Naiot, de lângă Rama. S-a dus la Ionatan, şi a zis: "Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea, care este păcatul meu înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia viaţa?" ...
Chapitre 21 1. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui, şi i-a zis: "Pentru ce eşti singur şi nu este nimeni cu tine?" ...
Chapitre 22 1. David a plecat de acolo, şi a scăpat în peştera Adulam. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au aflat, şi s-au pogorât la el. ...
Chapitre 23 1. Au venit şi au spus lui David: "Iată că Filistenii au început lupta împotriva Cheilei, şi au jefuit ariile." ...
Chapitre 24 1. Când s-a întors Saul de la urmărirea Filistenilor, au venit şi i-au spus: "Iată că David este în pustia En-Ghedi." ...
Chapitre 25 1. Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat şi l-a plâns, şi l-au îngropat în locuinţa lui la Rama. Atunci David s-a sculat şi s-a pogorât în pustia Paran. ...
Chapitre 26 1. Zifiţii s-au dus la Saul la Ghibea, şi au zis: "Iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în faţa pustiei." ...
Chapitre 27 1. David şi-a zis în sine: "Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara Filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; aşa voi scăpa de mâna lui." ...
Chapitre 28 1. Pe vremea aceea, Filistenii şi-au strâns taberele şi au făcut o oştire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiş a zis lui David: "Să ştii că vei veni cu mine la oştire, tu şi oamenii tăi." ...
Chapitre 29 1. Filistenii îşi strânseseră toate oştile la Afec, şi Israel tăbărâse la fântâna lui Izreel. ...
Chapitre 30 1. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, Amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, ...
Chapitre 31 1. Filistenii s-au luptat cu Israel, şi bărbaţii lui Israel au luat-o la fugă dinaintea Filistenilor, şi au căzut ucişi pe muntele Ghilboa. ...
Sommaire Retour